Praktijk

verticaalstreep6ed0f3dikker1-e1509109983252

blokjes  Methodieken

In de behandeling wordt gebruik gemaakt van verschillende bewezen effectieve methodieken, zoals Cognitieve Gedragstherapie (CGT), Oplossingsgerichte Therapie en Eye Movement Desensitisation and Reprosessing (EMDR).

Zie ook: Werkwijze

blokjes  Dossier

Elke psychologiepraktijk is verplicht om een (digitaal) dossier bij te houden van de behandeling en dit dossier 15 jaar te bewaren. U mag uw eigen dossier desgewenst inzien en er kopieën van maken.

Het dossier mag niet zonder toestemming van de betrokkene of diens ouders gedeeld worden.
Er gaat een behandelverslag naar de verwijzende huisarts, maar ook hiervoor is uw toestemming nodig.

blokjes  Kwaliteitsstatuut

De praktijk heeft een goedgekeurd kwaliteitsstatuut. Het kwaliteitsstatuut is een garantie dat de praktijk voldoet aan een aantal door de overheid vastgestelde eisen.
Klik hier om  het kwaliteitsstatuut van de praktijk in te zien.

 blokjes   Klachtenregeling

Het kan voorkomen dat u niet tevreden bent over de behandeling. U kunt deze klacht met mij bespreken, dan probeer ik dat in goed overleg met u op te lossen.

Lukt het niet om er op deze manier uit te komen, dan kunt u gebruik maken van een klachtenregeling bij het NIP of NVGzP.

NIP: Informatie over de klachtenprocedure is te vinden op de www.psynip.nl onder het kopje ‘informatie voor cliënten’.

NVGzP: De NVGzP heeft een eigen klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris adviseert de cliënt en kan bemiddelen tussen psycholoog en cliënt. Informatie kunt u hier vinden: https://www.nvgzp.nl/nvgzp-klachtenregeling/
Voort Psychologie is aangesloten bij de geschillencommisie van de NVGzP.