Kosten

verticaalstreep6ed0f3dikker1-e1509109983252

blokjes   Vergoeding zorgverzekering

Voor volwassenen wordt diagnostiek en behandeling door een GZ-psycholoog vergoed vanuit het basispakket van de zorgverzekering. U betaalt alleen het eventuele eigen risico. Voorwaarde voor vergoeding is dat er een verwijsbrief is van de huisarts, en er moet sprake zijn van een DSM-5 classificatie (een ‘diagnose’).

De praktijk heeft via Vicino NHN contracten met alle zorgverzekeringen.

Vanaf 2022 is het zorgprestatiemodel ingevoerd. De zorgprestaties zijn de aan u geleverde zorg en komen overeen met wat u op de factuur terug ziet. Het gaat hier om de daadwerkelijke consulten (face-to-face, telefonisch of digitaal). Overige tijd (bijvoorbeeld verslaglegging, overleg met huisarts etc) wordt niet gefactureerd. Bij Voort Psychologie zal u de prestaties ‘consult diagnostiek’ en ‘consult behandeling’ op de factuur van de verzekering kunnen terug vinden. Het tarief is afhankelijk van de geleverde prestatie en de tijd van het consult. De tarieven zijn vastgesteld door de Nederlandse Zorg Autoriteit.

blokjes  Afspraak afzeggen

Wanneer een afspraak niet door kan gaan, moet u dit minimaal 24 uur van tevoren aangeven. Dat kan telefonisch (eventueel voicemail) per WhatsApp of per e-­mail. Indien de afspraak niet tijdig is afgezegd wordt er € 50,- bij u in rekening gebracht. Dit wordt niet vergoed door de zorgverzekering.

blokjes  Niet-verzekerde zorg

Wanneer er geen DSM­-5 classificatie is wordt de behandeling niet vergoed door uw basisverzekering. Een voorbeeld kan zijn dat u opvoedcoaching wilt en er geen sprake is van een psychische stoornis.

De NZA heeft het maximumtarief OVP (Onverzekerd Product) vastgesteld op €110,27 per sessie. Voort Psychologie hanteert een tarief van €95 per sessie. Een sessie bestaat uit 45 minuten directe tijd (gesprek) en 15 minuten indirecte tijd (verslaglegging, registratie, verwerken vragenlijsten e.d.).

Klik voor de betalingsvoorwaarden.