Kosten

verticaalstreep6ed0f3dikker1-e1509109983252

blokjes   Vergoeding zorgverzekering

Voor volwassenen wordt diagnostiek en behandeling door een GZ-psycholoog vergoed vanuit het basispakket van de zorgverzekering. U betaalt alleen het eventuele eigen risico. Voorwaarde voor vergoeding is dat er een verwijsbrief is van de huisarts, en er moet sprake zijn van een DSM-5 classificatie (een ‘diagnose’).

De praktijk heeft via Vicino NHN contracten met alle zorgverzekeringen.

De tarieven in de GB-GGZ zijn vastgesteld door de NZA. Er geldt een vast tarief per prestatie waarin alle tijd is verrekend, zowel directe tijd (contactmomenten zoals sessies en elektronische communicatie) als indirecte tijd (verslaglegging in uw dossier, registratie e.d.).

In de GBGGZ wordt een onderscheid gemaakt tussen de prestaties: Kort, Middel, Intensief, Chronisch, en Onvolledig Behandeltraject.

De maximum tarieven voor 2020 zijn:

  • Onvolledig Behandeltraject €219,78
  • Kort €503,47
  • Middel €853,38
  • Intensief €1383,65

Voort Psychologie biedt geen zorg in het traject ‘Chronisch’.

blokjes  Afspraak afzeggen

Wanneer een afspraak niet door kan gaan, moet u dit minimaal 24 uur van tevoren aangeven. Dat kan telefonisch (eventueel voicemail) per WhatsApp of per e-­mail. Indien de afspraak niet tijdig is afgezegd wordt er € 50,- bij u in rekening gebracht. Dit wordt niet vergoed door de zorgverzekering.

blokjes  Niet-verzekerde zorg

Wanneer er geen DSM­-5 classificatie is wordt de behandeling niet vergoed door uw basisverzekering. Een voorbeeld kan zijn dat u opvoedcoaching wilt en er geen sprake is van een psychische stoornis.

De NZA heeft het maximumtarief OVP (Onverzekerd Product) vastgesteld op €110,27 per sessie. Voort Psychologie hanteert een tarief van €95 per sessie. Een sessie bestaat uit 45 minuten directe tijd (gesprek) en 15 minuten indirecte tijd (verslaglegging, registratie, verwerken vragenlijsten e.d.).

Klik voor de betalingsvoorwaarden.